Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen består af:

Irene Denman

Lene Aastrup Nielsen

Hope Cedercrantz

Rasmus Jakobsen

Hanne Slotsvik

 

Suppleanter:

 

John Olsen, 2. suppleant

 

Al kontakt til afdelingsbestyrelsen i form af forslag og lignende kan ligges i bestyrelsens postkasse som kan findes i indgangspartiet i begge bygninger. 

Grundet ændringer i persondataloven, vil der ikke længere være kontortider for bestyrelsen. 

Vi må som bestyrelse ikke længere involvere os i, for eksempel, klagesager og lignende som involverer støjende adfærd fra herboende personer eller beboere i vores ejendom som opfører sig truende overfor andre.

Dette er for at beskytte alle involverede parter og deres personlige oplysninger i de pågældende sager.

Dette er ikke et valg vi som bestyrelse har truffet men det er vedtaget ved lov.

Vi henviser som altid til vores administration Almenbo, som tager sig af alle disse sager.