Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages.

Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år.

Disse arbejder danner grundlag for næste års budget.

Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen.

Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.