Husorden

 

Affald
 

Husholdningsaffald skal være omhyggeligt anbragt i lukkede poser, inden det kastes i affaldsskakten. Større ting samt flasker, glas og aviser må ikke kastes i skakterne, men skal anbringes i kommunens genbrugscontainere.

Rester af maling og kemikalier skal af miljømæssige hensyn afleveres hos ejendomsmesteren. Batterier afleveres i en af de opstillede kasser i vaskerierne.

 

Akutte skader

 

Ved akut opstået skade udenfor kontor- eller træffetider kontaktes ”Dansk Totalvagt” på telefon 70 20 77 79.

 

Altangange

 

 

 

Rengøring af gangen ud for lejligheden påhviler den enkelte beboer, ligesom beboerne skal påse, at altangangen er ryddelig. Luftning af dyner og rengøring med bankning af måtter må ikke foregå ud over rækværk eller vinduer. Tørrestativer må ikke anbringes på altangangene.

Altangangene må ikke saltes med almindelig vejsalt.

 

Altankasser

 

Alle er velkomne til at have en eller flere altankasser på altangangen, men der må kun anvendes beslag, der udleveres fra ejendomskontoret.

 

Anlægget

 

Træer, buske og blomster skal behandles varsomt og fællesarealerne skal holdes ryddelige og der skal ved ophold i anlægget tages hensyn til øvrige beboere og naboer.

 

Antenner og paraboler

 

Radio og TV må kun tilsluttes til fællesanlægget med originale stik og kabler. Parabolantenner må kun opsættes efter forudgående aftale med ejendomsmesteren.

 

Beboerlokale 

Beboerlokalet er beliggende i kælderen med indgang fra nr. 7. Det kan benyttes af alle, blot påhviler al oprydning og rengøring den enkelte bruger.

Beboerlokalet kan benyttes til mindre selskabelighed for max. 25 personer. Der er service, bestik m.v. i lokalet.

Det er ikke tilladt at spille musik i beboerlokalet.

Reservation af lokalet sker ved henvendelse til ejendomsmesteren 

 

Bilvask

 

Der kan benyttes vandslange, som findes i garageanlæggets første rum bag containeren ved nr. 7. Hoveddørsnøglen passer til låsen.

 

Bore- og banketider

 

Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl. 9.00 og kl. 19.00 på hverdage og på lørdage, samt søn- og helligdage kun mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.

Værktøj kan i et vist omfang lånes hos ejendomsmesteren.

 

Cykler, barnevogne og klapvogne

Cykler, barnevogne og klapvogne skal anbringes i de dertil indrettede rum i kældrene i nr. 1 og 7 (bagsiden af ejendommen) eller i de cykelstativer, der er opsat ved alle indgange.

 

Dørtelefon


 

Der er installeret dørtelefoner i alle lejligheder.

Luk ikke uvedkommende ind i ejendommen.

 

Forsikring

 

Ejendommens forsikring dækker beskadigelser på alt, hvad der er mur- og nagelfast. Forsikring af indbo og ejendele påhviler den enkelte beboer.

 

Fællesarealer

 

Vedligeholdelse af ejendommens fællesarealer varetages af inspektøren. Alle beboere bør i øvrigt medvirke til, at ejendommen er pæn og ryddelig.

 

Garager

 

 

Til ejendommen hører i alt 9 garager ved nr. 7-11. Beboere kan blive opført på venteliste til en garage ved skriftlig henvendelse til ejendomsmesteren.

Garagerne kan kun udlejes til beboere med egen bil og lejemålet ophører ved fraflytning eller salg af bil.

 

Husdyr

Der må ikke holdes husdyr i ejendommen

Det er ikke tilladt at fodre fugle og ”vilde” katte på ejendommens fællesarealer.

 

Musik og støj

 

 

 

Støjende selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv og lignende skal ske med fornødent hensyn til de øvrige beboere og skal dæmpes i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 8.00 på hverdage samt mellem kl. 01.00 og kl. 09.00 i weekender.

Musik og sang, der har karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for de øvrige beboere, er ikke tilladt.

 

Nøgler 

Ved indflytning udleveres nøgler til lejligheden samt 2 stk. brikker til gadedøren.

Brikkerne passer til indgangsdørene, vaskeri, kælder, cykelkælder, skralderum og rummet med slange til bilvask.

 

Skaktposer

 

Udbringes 2 gange årligt af ejendomsmesteren.

 

Tørring af tøj

 

Tørring af tøj samt ophængning af tøj og lignende ud over rækværket på altangangene er ikke tilladt. Tørring af tøj henvises til vaskeriernes tørretumblere.

 

Vaskeri

 

 

 

Der er vaskerier i kælderen til nr. 3 og nr. 9. I hvert vaskerum er der 2 vaskemaskiner og en tørretumbler. Vaskerierne kan benyttes dagligt fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Der skal benyttes udleveret chipkort og der skal medbringes vaskemiddel. Betaling for brugen af vaskemaskiner og tørretumbler opkræves månedsvis sammen med huslejen.

 

Vedligeholdelses-reglement

 

Vedligeholdelsesreglement udleveres sammen med - og er en del af lejekontrakten.

 

  

Overtrædelse af husordenens regler kan medføre ophævelse af lejeforholdet.

 

Revideret på generalforsamlingen den 26. maj 2009 samt på afdelingsmødet den 16. september 2014.