Ordensregler for vaskeriet

Boligforeningen København 2015

Ved Afdelingsbestyrelsen 12.4.2016

 

Reserveringen og brug af vaskemaskinen:

 • Din reservation af vaskemaskinen ophører såfremt vasketur ikke er påbegyndt inden for 15 min.

Tørretumbler:

 • Er forbeholdt dem som har reservation til vasketur.
 • Brug af tørretumbler udenfor ens egen vasketid er ikke tilladt, medmindre at den som har vasketuren har givet tilladelse hertil. Dvs. efter ens reservation er ophørt kan tørretumbleren benyttes ind i den næste beboers vasketid, men kun indtil denne skal benytte tørretumleren.

Almindelige vaskeregler:

 • Det er ikke tilladt at tage andres tøj ud af vaskemaskinen, med mindre at vasketiden overskrides.
 • Der opfordres til at maskinerne tømmes når de er færdige, så andre evt. kan få en "chance vasketur".
 • Bruges hele vasketiden ikke, bedes ens reservation slettet, da andre kan få glæde af den.

Renhold og orden:

 • Der opfordres til at snavset tøj ikke sættes til opbevaring i poser og lignende i vaskekælderen. Det gælder også andre effekter.
 • De blå vaskekurve skal tømmes efter endt vask, så de er ledige til næste vasketur.
 • Såfremt de blå vaskekurve ikke er tømte, bliver indholdet anbragt i sorte sække. Er det ikke afhentet i løbet af 14 dage anbringes det i affaldscontainer.
 • De blå vaksekurve skal forblive i vaskekælderen og må ikke tages med ind i egen bolig.
 • Det store bord bedes være frit og rent til at kunne lægges vasketøj sammen på.
 • Filter på tørretumbler bedes rengøres efter endt brug hver gang.
 • Maskiner aftørres for sæberester.
 • Generetl opfordres der til almindelig oprydning, orden og benyttelse af opstillet affaldskurv.
 • Blade, aviser eller andre effekter kan lægges på det hvide bord, til fri afbenyttelse for de andre beboere.