Parkering

Til alle beboere 

Parkering skal være med gyldig parkeringstilladelse i markerede båse eller kan ske på P-plads på Bispebjerg Hospitals område.

Der kan man holde gratis. 

Vejene skal være fri af hensyn til brandsikkerheden.

 

Mvh

Ejndkontoret

Jævnfør beboermøde af 20. september 2017 har bestyrelsen arbejdet på en permanent løsning ang. gæsteparkering.

Bestyrelsen har besluttet, at ophævelsen af gæsteparkeringen gøres permanent fra 1. februar 2018.

Det er desuden besluttet, at de eksisterende p-pladser er til beboere med privatbiler indregistreret på Bispebjerg Bakke 1 – 11.

 Vi er så heldige, at have et stort antal gratis p-pladser til vores rådighed 1 til 5 minutters gang fra vores ejendomme hvilket man ikke finder mange steder i København.

Bestyrelsen henviser derfor gæster til de ca. 20 gratis længde parkeringer som er blevet genetableret langs vores ejendomme på Bispebjerg Bakke samt de gratis p-pladser som man forefinder på Bispebjerg Hospital, henholdsvis den overjordiske p-plads ved børneinstitutionen på Bispebjerg Hospital samt hospitalets p-hus.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB: Beboere med p-licens til privatbiler som er indregistreret på Bispebjerg Bakke 1 -11 har mulighed for, at benytte alle p-pladser på Bispebjerg Bakke 1 -11, som kan afhentes på Ejendomskontoret hverdage mellem 8-8.30.